Gemeente Kampen ‘beter benutten’

De gemeente Kampen verricht in het kader van de landelijke campagne ‘beter benutten’, onderzoek naar maatregelen tegen verkeersdruk. Het uiteindelijke doel is om Kampen gastvrij en bereikbaar te houden. Als onderdeel hiervan heeft Roscom Promotie een team ingezet om contactgegevens van Kampenaren te verzamelen voor een nieuw op te zetten ‘community’ om uitgevoerde maatregelen te toetsen.

Doel

Het verzamelen van e-mailadressen en persoonsgegevens voor een nieuw te vormen panel.

Onze meerwaarde

Roscom Promotie kan vertrouwen op enthousiaste en doortastende medewerkers, die ervoor zorgen dat veel Kampenaren zich voor de ‘community’ aanmelden.