Overheid

Als één van de grootste werkgevers van het land zit er veel diversiteit in de activiteiten van de (lokale) overheid. Er is één thema wat alle onderdelen en lagen van de overheid verbindt; namelijk de vertaling en communicatie naar de burger. Na het uitvoeren van een verscheidenheid aan opdrachten voor verschillende overheden (zie de cases hieronder), kunnen we met trots zeggen dat Roscom Promotie de perfecte partner is voor het maken van deze vertaalslag.

Gemeente Lelystad

De gemeente Lelystad wil de afstand tussen bestuur en haar bevolking verkleinen. Het uiteindelijke doel is om burgers kennis te laten maken met diensten als politie en brandweer. Als onderdeel hiervan heeft Roscom Promotie een Promotiebus ingezet om deze publieksvriendelijke campagne te facilitere

Provincie Overijssel

De provincie neemt beslissingen op het niveau tussen Rijk en gemeente. Een belangrijk onderdeel daarvan is de omgevingsvisie. Roscom Promotie en de provincie Overijssel zijn in gesprek gekomen vanwege de wens van de provincie om de omgevingsvisie op lokaal niveau toe te lichten. Voor deze taak werd het “O-team” van de provincie getraind en met een service unit van Roscom Promotie uitgerust.

Gemeente Kampen ‘beter benutten’

De gemeente Kampen deed in het kader van de landelijke campagne ‘beter benutten’, onderzoek naar maatregelen tegen verkeersdruk. Het uiteindelijke doel is om Kampen gastvrij en bereikbaar te houden. Als onderdeel hiervan heeft Roscom Promotie een team ingezet om contactgegevens van Kampenaren te verzamelen voor een nieuw op te zetten ‘community’ om uitgevoerde maatregelen te toetsen.

Gemeente Utrecht - Recycleteam Vrijmarkt

Afvalscheiding op de Vrijmarkt op Koningsdag: het (gescheiden) weggooien van onverkochte spullen wil in de binnenstad op de Vrijmarkt niet goed lukken. Om het de verkopers makkelijker te maken hun onverkochte spullen weg te brengen, werd door medewerkers van Roscom Promotie het Omkleed uitgedeeld. Het Omkleed is eerst een kleed en daarna een vuilniszak voor je afval.

Gemeente Utrecht - Recycleteam aan huis

In navolging van het recycleteam op de vrijmarkt, zijn we met een gerichte boodschap Parkwijk Noord in gegaan. Voor de inwoners van deze wijk zaten er wijzigingen aan te komen in de wijze waarop afval verzameld werd. Aan ons recycleteam de ‘schone taak’ om in persoonlijke gesprekken aan huis, informatie te geven en vragen te beantwoorden.