Overheid

Als één van de grootste werkgevers van het land zit er veel diversiteit in de activiteiten van de (lokale) overheid. Er is één thema wat alle onderdelen en lagen van de overheid verbindt; namelijk de vertaling en communicatie naar de burger. Na het uitvoeren van een verscheidenheid aan opdrachten voor verschillende overheden (zie de cases hieronder), kunnen we met trots zeggen dat Roscom Promotie de perfecte partner is voor het maken van deze vertaalslag.

Gemeente Lelystad

De gemeente Lelystad wil de afstand tussen bestuur en haar bevolking verkleinen. Het uiteindelijke doel is om burgers kennis te laten maken met diensten als politie en brandweer. Als onderdeel hiervan heeft Roscom Promotie een Promotiebus ingezet om deze publieksvriendelijke campagne te facilitere

Provincie Overijssel

De provincie neemt beslissingen op het niveau tussen Rijk en gemeente. Een belangrijk onderdeel daarvan is de omgevingsvisie. Het is de wens van de provincie om deze visie op lokaal niveau toe te lichten. Voor deze taak is het “O-team” van de provincie getraind, en is een Promotie Bus van Roscom ingezet om op drukke locaties dit beleidsstuk te presenteren.

Gemeente Kampen ‘beter benutten’

Gemeente Utrecht - Recycleteam Vrijmarkt

Afval op de Utrechtse Vrijmarkt op Koningsdag… Het achterlaten van onverkochte spullen is in de binnenstad op de Vrijmarkt een probleem. Om het voor de verkopers aantrekkelijk te maken de onverkochte spullen in te leveren, is door medewerkers van Roscom Promotie het Omkleed uitgedeeld. Het Omkleed gebruik je eerst als verkoop-kleed en daarna als vuilniszak voor je afval.

Gemeente Utrecht - Recycleteam aan huis

In navolging van het recycleteam op de vrijmarkt, zijn we met een gerichte boodschap Parkwijk Noord in gegaan. Voor de inwoners van deze Utrechtse wijk komen er wijzigingen aan in de wijze waarop afval verzameld wordt. Aan ons recycleteam de ‘schone taak’ om in persoonlijke gesprekken aan huis, informatie te verstrekken en vragen te beantwoorden.